Uppgraderingar BAS2 DUC

Samtliga varianter av uppgraderingar till BAS2-systemets datorenheter (DUC:ar) och operatörspanel.