Täckplåt (för ledig modulplats)

Täckplåt till ledig modulplats BAS2 XL13 rack

Tillhörande täckplåt till moduluppbyggda BAS2 XL13 för att täcka platser utan moduler.

Artikelnr: TB-1A

Dokumentation:

Plåt som täcker oanvända/lediga modulplatser på XL13-rack.

Styrenhet BAS2 XL13, DUC datorenhet, aluminiumkapsling med upp till 13 I/O-moduler i valfri kombination
Plåten hör till BAS2-konceptets styrenhet XL13 (DUC), en aluminiumkapsling med upp till 13 I/O-moduler i valfri kombination.

Pris och artikelnr:

Artikelnummer: TB-1A
Listpris: 80 Kr

Se och ladda ner alla dokument och programvaror.