Bastecs Serviceprogram

Bastec erbjuder alla kunder att ta del av vårt Serviceprogram. Det består av fyra delar, som var och en kan tecknas fristående: Servicebesök, Driftövervakning, Serviceavtal samt Övrig överenskommelse.

Avtalsdel A – Servicebesök

Ta kontroll över din fastighet, vi stödjer dig.

 • Vi tar temperaturen på er fastighet, 2 ggr/år.
 • Platsbesök med en av våra experter i samråd med er personal.
 • Få kontrollrapport och förslag på förbättrande åtgärder.

Avtalsdel B – Driftövervakning

Vi hjälper dig fullt ut med kontroll av fastigheten.

 • Klimatsäkring av er fastighet.
 • Ökad livslängd för fastigheten.
 • Driftsäkring av fastigheten.
 • Energioptimering av fastigheten.
 • Förebygger dyra fel och driftstopp.
 • Snabb felavhjälpning med fri support.

Avtalsdel C – BAS2-avtal

Tekniksäkra din fastighet med Bastecs försäkring.

 • Helförsäkring på BASTEC:s BAS2-produkter.
 • Fri uppgradering av BAS2 programvara, för PC och DUC.
 • Inga oförutsägbara kostnader.
 • Snabb support.

Övrig överenskommelse

Prata med oss om ni har andra behov än våra standardavtal.

Kontakta oss så berättar vi mer om Bastecs Serviceprogram och hur du kan teckna det med oss!