Presentation av Bastecs partner

Aircano AB

Vi är ett ventilationsföretag som funnits sedan 1994. Från början var styr och övervakning bara en stödfunktion för ventilationsdelen, men har sedan 2004 utvecklats till en egen avdelning med egna rena styr- och övervakningsentreprenader.

Vårt primära arbetsområde är ROT-projekt i bostäder med energieffektivisering som största fokus.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser du för värde i det.

När vi fick frågan kändes det naturligt att gå med efter 16 års samarbete med Bastec. Vi hoppas kunna bidra till utvecklingen av Bastec framåt för att kunna leverera en ännu bättre produkt till våra kunder.

Varför har ni valt BAS2 som ert första val av system för styrning och övervakning?

Enkelheten och flexibiliteten är den primära anledningen. Att inte ”lura” våra kunder in i dyra abonnemang och uppdateringskostnader med låsta system är också en viktig poäng för oss.

Ni har arbetat med Bastec under många år, hur upplever du att Bastec har förändrats med åren?

Produkten har utvecklats ganska rejält och även storleken på Bastecs organisation. Samtidigt så tycker jag den personliga kontakten har bibehållits på ett bra sätt vilket gör att det fortfarande känns som att man känner företaget/företagets representanter.

Hur upplever du samarbetet med Bastec idag?

Det fungerar mycket bra. Steget med personlig kontaktperson har gjort det enklare att veta vem man ska ringa de gånger man behöver hjälp. Då vi arbetat med Bastec i nästan 17 år så hände det tidigare att man fick prata med personal på supporten som kunde mindre än oss, det ”problemet” har försvunnit helt.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Produkten i sig, och att man vet vad man får.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Att det inte finns några dolda kostnader, enkelheten i upplägget på anläggningslistan och friheten att använda vilken entreprenör som helst om dom mot förmodan inte skulle vara nöjda med vår service. Dom känner sig inte inlåsta helt enkelt, vilket gör att det aldrig blir en risk att installera en Bastec-anläggning.

Aircano logo

Aircano AB

Tantogatan 49
118 42 Stockholm

08-556 324 50
info@aircano.se
Webbsida

Kontaktperson:
Kristian Eriksson
0709 51 93 00
ke@aircano.se

Bastec premium partner