Presentation av Bastecs partner

bemt AB

bemt AB ingår i den större koncernen bemtgruppen AB. I bemtgruppen är vi nu uppemot 170 medarbetare som arbetar inom våra fem bolag. bemt AB har sitt huvudkontor i Malmö med lokalkontor i Kristianstad, Sundsvall och Stockholm.

Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag och bensinbolag. Många med etableringar i hela landet. bemt ingår i bemtgruppen som idag består av flera bolag; bemt AB, bemt fastigheter AB, VVS-Installatören i Malmö AB och Veco international. bemtgruppen omsätter över 250 miljoner kronor. Vi är etablerade i både Sverige och Norge.

Vår affärsidé är att vara en komplett leverantör av service, projektering samt installation av våra samtliga verksamhetsområden. Vi erbjuder även teknisk konsultation inom dessa områden.
Förbättrad driftsekonomi och ökat miljöhänseende genom utvecklingen av produkter och tjänster är stora delar av bemts målsättning.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Med ett redan stort engagemang och tillit till BAS2, så ser vi partnerskapet som ett naturligt steg åt rätt riktning. Med partnerprogrammet vill vi höja ribban och kvalitetssäkra vårt arbete och utbud till våra kunder.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

BAS2 levererar det som vi och våra kunder söker till sina fastigheter. Med BAS2 support och tillgänglighet blir arbetet smidigt och enkelt.

Hur upplever du samarbetet med Bastec idag?

Smidigt, enkelt och pålitligt.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Enkelheten från programmering till slutgiltigt resultat ute hos kund.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Att det känns ”greppbart” utan att vara en ”expert” själv och man vågar skapa en förståelse för styren över sin fastighet. BAS2 kan klara av allt från det lilla till det stora i fastighetstekniken.

bemt logo

bemt AB

Topplocksgatan 4
212 41 Malmö

040-59 95 95
info@bemt.nu
Webbsida

Kontaktperson:
Basel Hleihel
0728-25 11 78
basel@bemt.nu

Bastec Professional partner logo