Presentation av Bastecs partner

Climat80 Gruppen

Din fastighet är vår drivkraft!

Climat80 Gruppen är din trygga och långsiktiga fastighetspartner inom ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi samt fastighetsförvaltning.
Långsiktigt kvalitets- och miljötänkande när det gäller ventilation, värme och kyla ger en sund kostnadsbild och en välmående fastighet över tid.
Vi erbjuder ett totalåtagande med övergripande entreprenad eller projektansvar från idé till full funktionalitet inom rör, ventilation, automation, kyla, värme och elinstallation.
Vi är gärna med från start till slut och ritar upp en plan med den bästa tekniska lösningen för din byggnad.

Climat80 Affärsområde automation

Vi riktar oss till dig som önskar en smidig vardagsdrift med full kontroll och långsiktiga energibesparingar.
Vi ser till att din fastighets automationssystem skapar detta och att det lönar sig.
Din fastighets dagliga drift är i trygga händer hos Climat80.
Vi tar hand om projektering, konstruktion, programmering, installation och service av ditt automationssystem.
Från idé till färdig anläggning, från PLC/DUC-nivå till Scada övervakning (DHC). Det ska fungera bekymmersfritt och energieffektivt.

Climat80

Climat80 Gruppen AB

Testvägen 1
232 37 Arlöv

040-36 34 00
info@climat80.se
Webbsida

Kontaktperson:
Anders Juhl
040-36 34 92
anders.juhl@climat80.se

Bastec premium partner