Presentation av Bastecs partner

HSB Värmland

HSB Värmland har drygt 100 anställda varav 35-40 medarbetare arbetar med energifrågor med fokus på energieffektivisering av framförallt flerbostadshus.

På enheten Fastighetsautomation arbetar vi med alla typer av fastighetsägare såsom Bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag, privata fastighetsbolag och större bostadsbolag.

HSB Värmland är unika inom HSB-sfären då vi utför arbete inom energieffektivisering i stora delar av landet genom samarbeten med andra HSB-föreningar. Vårt fokus är att utföra tjänster inom styr och övervakning men vi utför även andra energitjänster på konsultnivå genom Energiavtal, energiutredningar, energideklarationer, energikartläggningar, projektledning, mm.

Om du som fastighetsägare ska erhålla rätt systemtemperaturer, ett bra inomhusklimat och en bra driftsekonomi i din fastighet är det viktigt att ha en modern datoriserad undercentral (DUC) samt löpande kontroll på sin utrustning. HSB Värmlands systemintegratörer har hög kompetens inom branschen, och vi har levererat runt 400st styranläggningar sedan millennieskiftet.

Vi kan hjälpa er med det mesta gällande styr & regler av värme, ventilation, värmepumpar samt med innetemperaturgivare för styrning av värme. Våra programmeringslösningar är alltid kundanpassade för att passa specifikt objekt och genom det kan bästa komfort och energibesparing uppnås samt minska negativ klimatpåverkan. Att installera ett nytt digitalt styrsystem med stöd av innegivarstyrning brukar vara den mest lönsamma energibesparingsåtgärden i flerbostadshus.

Vi arbetar under elansvarig enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Efter att vi jobbat med Bastecs produkter i drygt 20 år, så känns det naturligt att ingå i partnerprogrammet. Dessutom får våra kunder en garanterad miniminivå på funktion och installation, och kan känna sig trygga med den investering de gör i sina fastigheter.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Vi har arbetat i drygt 20 år med övergripande energiarbete, men sedan år 2010 har vi gjort en större satsning för att nå våra egna och våra kunders klimatmål. Styr och övervakning är ofta den enskilt mest lönsamma åtgärden att börja med för att nå dit. På köpet får man även ett bättre inomhusklimat.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Mycket enkelt och smidigt. Snabba leveranser. Hög generell kompetens på support. Superbra hantering av de få garantiärenden som uppstår. Det händer inte ofta att produkter går sönder (oftast är det åska som orsakar ”haverier”).

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Inga licenskostnader. Enkelheten med att på distans kunna programmera och göra ändringar ”live”. Att produkter varit bakåtkompatibelt, det går t.ex. att bygga vidare på en 10 år gammal anläggning utan att byta ut hårdvara, det räcker med uppgradering av mjukvaran. Våra konsulter uppskattar också enkelheten i att förstå BAS2.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Inga licenskostnader. Att de inte har några löpande kostnader samt att de fritt kan välja vilken leverantör som ska sköta och ”drifta” anläggningen utan att binda upp sig i dyra avtal eller bli låsta till en leverantör om anläggningen ska göras om eller utökas. Att det finns flera uppkopplingsalternativ via webbläsare, App i mobil/surfplatta eller programmeringsprogrammet.

HSB Värmland

Lantvärnsgatan 12
651 04 Karlstad

054-19 84 00
info@varmland.hsb.se

Kontaktperson:
Mats Pettersson
0708-19 20 57
mats.pettersson@hsb.se

Bastec Professional partner logo