Presentation av Bastecs partner

Isoheat AB

Isoheat AB grundades 1994 i Brottby, Vallentuna. Från att från början främst haft inriktning på servicearbeten inom ventilation och installation samt service av kylanläggningar har verksamheten utvecklats till två huvudverksamheter:

  • Styrentreprenader samt service/optimering inom dem.
  • Kyl- och värmepumpsinstallationer kommersiella fastigheter samt service/optimering inom dem.

Det förekommer även andra arbeten/entreprenader i verksamheten såsom VVS arbeten, dricksvattenrening, installation/utbyte av fjärrkyla- och fjärrvärmecentraler. Det förekommer även support till driftorganisationer inom teknisk drift/underhåll. Isoheat AB är registrerat hos elsäkerhetsverket för de verksamhetstyper arbeten sker inom, samt innehar även företagscertifikat för arbeten med köldmedium (F-gaser).

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Kändes naturligt för oss när vi jobbat med BAS2 i så många år. Vi hoppas detta leder till ett fördjupat samarbete som både gynnar oss och Bastec.

Varför har ni valt BAS2 som som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Vi upplever att BAS2 i de flesta fall uppfyller de krav vi har på ett styr och övervakningssystem för att kunna leverera vad våra kunder förväntar sig av oss.

Hur upplever du samarbetet med Bastec idag?

Samarbetet upplevs som gott, vi känner att gensvar ges på synpunkter och att vi aktivt är med och förbättrar produkten.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Enkelheten, att programmering/konfiguration och betjäning sker i ett och samma program.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Enkelheten även där, att de själva med (ibland) viss vägledning kan ändra bilder etc. Inga fasta kostnader för licencer etc samt ej heller någon källkodshantering uppskattas också.

Isoheat logo

Isoheat AB

Ankdammsgatan 18-22
171 43 Solna

08-730 51 14
info@isoheat.se
Webbsida

Kontaktperson:
Teddy Östman
0708-16 99 68
teddy@isoheat.se

Bastec professional partner