Presentation av Bastecs partner

JWH Styr & Ventilation AB

Ska ni bygga om, renovera eller bygga nytt värme-, kyl- eller ventilationssystem i er fastighet?Optimera eller renovera ert styr & övervakningssystem? Hitta lösningar för energibesparing? Söker ni någon som kan hjälpa er med service och underhåll?

Vi tar ansvar från projektering till färdig anläggning samt efterföljande service och optimering.

JWH Styr & Ventilation AB grundades 1992 som ett serviceföretag i ventilationsbranschen. Servicejobb har alltid varit och är fortfarande en stomme i vår verksamhet.

I dag jobbar vi med både entreprenader och service inom områdena luftbehandling, fastighetsautomation, vvs och kyl-värmepumpar. Våra kunder är fastighetsägare, förvaltningsbolag och byggföretag i Västsverige med Göteborg som huvudort.

Vi gör såväl rena styrentreprenader som kompletta entreprenader där vi tar helhetsansvar på installationssidan. Vi är 11 anställda varav tre arbetar med styr och övervakning.

Vår styrka är att med bred kompetens ta ansvar för såväl installationer som service och underhåll inom områdena:

  • Fastighetsautomation
  • Luftbehandling
  • Kyl o värmepumpar
  • VVS

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Vi tror att samarbetet gynnar såväl Bastec som oss själva. Samordning och krav på oss samarbetspartners tillsammans med uppföljning och utbildning blir i förlängningen en bättre produkt.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Vi har jobbat med BAS2 i över ca 15 år och ser Bastec som ett självklart val. Användarvänligt för både systemintegratör och slutanvändare. Suverän support. Vi har aldrig fastnat i problem eller funktioner som inte går att utföra.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Det har under alla år fungerat mycket bra. Vi vet hur viktig bra support är och det är något Bastec alltid levt upp till.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Flexibiliteten, möjligheterna och supporten.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Användarvänligheten samt fördelen att inte vara uppbunden av ett specifikt företag. Att produkten är licensfri är också en stor fördel.

JWH Styr & Ventilation AB

Metallvägen 7C
435 33 Mölnlycke

031-98 75 07
info@jwh.se
Webbsida

Kontaktperson:
Jan Jenelin
0708-83 02 01
jan@jwh.se

Bastec premium partner