Presentation av Bastecs partner

KlimatReglering AB

Vi vänder oss till kunder i hela Skåne. Vår erfarenhet och kunskap gör att vi kan optimera er fastighets eller lokals inneklimat.

Sedan starten 1989 har vi arbetat med service av ventilationsanläggningar, värmeanläggningar och kylanläggningar. Vi har heltäckande klimatlösningar och vänder oss till bland annat fastighetsägare, industrier och kontor.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Efter många år med Bastec kändes det naturligt att ta detta steg att bli partner. Det är kul att vara en del av något större där man kan hjälpas åt mellan företagen på ett bra sätt. Partnerskapet borgar även för en god leverans till kund.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Enkel hantering och en bra och driftsäker produkt. Även kunden får en svårslagen produkt när man jämför prisbild.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Mycket bra! Bra support och kunskap.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Trevlig personal! Riktigt bra support där det alltid finns någon som kan svara när det kniper.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Lätthanterligt och flexibel. Kunden äger alla komponenter och inga licenser krävs för att få ett fullt fungerande styrsystem. Lätt att editera bilder vid behov. Lätt att koppla upp från olika plattformar.

Klimatreglering AB

Sporregatan 5
213 77 Malmö

040-18 71 80
info@klimatreglering.se
Webbsida

Kontaktperson:
Henrik Andersson
040-626 57 57
henrik@klimatreglering.se

Bastec Professional partner logo