Den 23-26 april träffar du oss på NORDBYGG på Stockholmsmässan. Vi ses!

Presentation av Bastecs partner

KSS Klimat & Styrsystem AB Syd

Med kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö arbetar vi på KSS för att erbjuda våra kunder effektiva helhetslösningar i syfte att skapa ett bra och hållbart inomhusklimat. KSS affärsidé är att erbjuda kvalitetsprodukter och system med nöjda kunder.

Fastighetsägare erbjuds behovsanpassade tjänster och kostnadseffektiva lösningar med produkter av absolut högsta kvalité. 

Vi tar hand om hela processen; från projektering och konstruktion till installation, programmering och driftsättning.

Vi arbetar även aktivt med energioptimering. Dels för att kraftigt sänka energiåtgången och därmed fastighetsägarens kostnader och dels för att bidra i ett större perspektiv där fokus ligger på en förbättrad miljö samt hållbar utveckling.

På längre sikt tar vi ansvar genom att erbjuda våra kunder service och support som ger förutsättningar för att arbetet i framtiden ska hålla samma höga standard som vid genomförandet

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Vi kommer gärna närmre våra leverantörer då relationer är ett nyckelord för våran del. Att få vara med och påverka känns viktigt.

Partnerprogrammet tydliggör att KSS är en partner som vill mycket och har resurser att erbjuda kunderna vad som krävs om man väljer BAS2 som produkt.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Med tanke på vår historik och kunskap om BAS2 så blev det ett självklart val att ha BAS2 som en produkt vi kan erbjuda våra kunder.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Vi upplever att vi kan ha en diskussion med högt i tak, snabb support och korta leveranstider.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Enkelheten är styrkan.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Att det är ett enkelt system och att de inte känner sig upplåsta till en entreprenör.

KSS Klimat & Styrsystem logga

KSS Klimat & Styrsystem AB Syd

Ystadvägen 17
214 30 Malmö

Webbsida

Kontaktperson:
Mikael Freij
0730-961675
mikael.freij@kss.se

Bastec premium partner