Presentation av Bastecs partner

NEAB Installation AB

Det gamla företaget med det nya namnet. Jag drev tidigare Povent AB, hade ett tätt samarbete med Lars Nielsen & hans företag VTM AB under många år. Vi slog ihop våra företag & det fick ett nytt namn NEAB.

Snabba frågor och svar:

Ni var Bastecs första återförsäljare. Hur känns det nu 30 år senare att vara först ut som Bastec Premium partner?

Det känns bra & är en stor ära att vara först.

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser du för värde i det.

Kändes naturligt för oss när vi jobbat med BAS2 i så många år. Vi hoppas detta leder till ett fördjupat samarbete som både gynnar oss & Bastec.

Varför har ni valt BAS2 som ert första val av system för styrning och övervakning?

För det är bäst! 😊 Framförallt är det användarvänligt för slutkunden.

Hur upplever du att Bastec har förändrats över dessa 30 åren?

Har gått från en liten uppstickare till ett väletablerat fabrikat i styr-branschen.

Hur upplever du samarbetet med Bastec idag?

Tycker att vi alltid haft ett bra samarbete med Bastec men det kan alltid bli bättre.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Har inget bra svar här men det är en bra produkt som ni levererar och det är nästan aldrig något fel på hårdvaran.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Återigen användarvänligheten, inga licensavgifter. När kunden köpt en anläggning är det deras och det tillkommer inga löpande kostnader.

NEAB Installation logga

NEAB Installation AB

Kapplöpningsgatan 16
252 30 Helsingborg

042-32 77 73
info@neab.nu
Webbsida

Kontaktperson:
Roger Elovsson
0704-54 26 08
roger@neab.nu

Bastec premium partner