Presentation av Bastecs partner

Nyhléns Styr & Reglerteknik AB

Nyhléns Styr & Reglerteknik AB jobbar med Värme & ventilationsteknik, Automation och energibesparing åt kunder i hela Skåne och försöker ha en nära och god kundkontakt hela vägen. Från beställning till slutfört arbete.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Arbetar sedan tidigare mycket med Bastecs produkter, så det blev naturligt att gå med i detta.
Ser värdet i att nå fler kunder genom Bastecs Partnersportal.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

BAS2 är ett väldigt lättarbetat systemför både installatör och slutanvändare, samt väldigt god kvalite på produkter.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Väldigt bra support när det behövs.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Supporten och kvalitén över produkterna, väldigt sällan man byter en befintlig BAS2.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Mina kunder uppskattar hur lättanvänt systemet är, och flexibiliteten. Från enklare applikationer till mer avancerade, allt enligt kundens önskemål.

Nyhléns Styr & Reglerteknik AB

Högseröd 139
241 62 Löberöd

Kontaktperson:
Simon Nyhlén
0707-83 24 10
simon@nsrteknik.se

Bastec Professional partner logo