Presentation av Bastecs partner

Öresundteknik AB

Öresundteknik är ett heltäckande installatörsföretag som utför allt från ombyggnad till nybyggnad inom Fastighetsautomation, El, El i Styr, El i Klimatstyr, Kyla, Ventilation.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Efter många års samarbete med Bastec BAS2 känns detta som nästa steg för att kunna ge kunderna en kvalitets stämpel.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Enligt vår mening finns det inget system som är så enkelt för slutanvändaren som ändå fungerar och inte kostar en förmögenhet i installation.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Det fungerar bra, snabb hjälp och de lyssnar och tar åt sig feedback från oss som arbetar dagligen med det.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Enkelheten och öppenheten att så många kan arbeta med systemet så man inte är så nedlåst som med många andra system.

Öresundteknik AB

Bronsyxegatan 4
213 75 Malmö

040-21 10 66
info@oresundteknik.se
Webbsida

Kontaktperson:
Jonas Nilsson
0703-87 75 87
jonas.nilsson@oresundteknik.se

Bastec Professional partner logo