Presentation av Bastecs partner

Solenco Automation AB

Solenco Automation AB bistår med kunskap inom hela kedjan av byggnadsautomation. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Med hållbarhet som ledstjärna är Solenco Automation bolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser du för värde i det.

Målsättningen att leverera behovsanpassade styr- och övervakningsanläggningar med högsta kvalitet har varit vårt fokus från start. Partnerprogrammet tydliggör att Solenco Automation är en partner som vill mycket och har resurser att erbjuda kunderna vad som krävs – ett professionellt utfört hantverk!

Varför har ni valt BAS2 som ert första val av system för styrning och övervakning?

Vår gedigna erfarenhet med BAS2 under den långa tid vi varit anställda på Bastec medför så klart att BAS2 är förstahandsvalet.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Bastecs support är alltid den bästa! Postiva, engagerade medarbetare som alltid gör sitt bästa för att hjälpa till när det behövs

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Pålitlig support tillsammans med den mest lättanvända produkten på marknaden

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Enkelheten med BAS2 för alla typer av anläggningar. Att de kan konkurrensutsätta förfrågningar och vända sig till flera kompetenta återförsäljare utan att tvingas vända sig till en leverantör som håller hårt i källkoden. Ett öppet system utan nackdelarna med PLC.

Solenco logo

Solenco Automation AB

Stekelgatan 1
212 23 Malmö

automation@solenco.se
Webbsida

Kontaktperson:
Christian Benediktsson
0731 51 77 00
christian@solenco.se

Bastec premium partner