Presentation av Bastecs partner

Stockholms Styr-team AB

Stockholms Styr-team AB är ett framstående företag inom styr- och reglerteknik samt fastighetsautomation, beläget i hjärtat av Stockholm. Med en passion för innovation och teknik, specialiserar vi oss på att leverera skräddarsydda automationssystem som täcker ett brett spektrum av behov. Från avancerade badvattenreningsanläggningar till högteknologiska fastighetsinstallationer, vår expertis garanterar lösningar som inte bara möter, utan överträffar kundens förväntningar.

Vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller att integrera den senaste teknologin inom Intelligent Mätning och Datainsamling (IMD) och Artificiell Intelligens (AI). Vår vision är att inte bara leverera ett system, utan en komplett lösning. Vi tar ett helhetsansvar – från planering och installation till finjustering och underhåll – för att säkerställa att varje kund får ett system som är optimerat till minsta detalj.

Välj Stockholms Styr-team AB för en partner som förstår vikten av precision, innovation och långsiktig kundtillfredsställelse inom styr- och reglerteknik samt fastighetsautomation.

Stockholms Styr-team log

Stockholms Styr-team AB

Gröndalsvägen 38
117 66 Stockholm

08 507 272 67
info@styrteam.se
Webbsida

Kontaktperson:
Frida Widlund
070 735 0282
frida.widlund@styrteam.se

Bastec Professional partner logo