Presentation av Bastecs partner

Umia Ystad AB

Umia är ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Vi finns med lokalägda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö och Ystad. Dessutom finns Umia Sprinkler AB, Umia Teknikkonsult AB och Umia Innovation AB i företagsgruppen, vilket ger vår breda portfölj av tjänster ytterligare styrka.

Umia Ystad har en egen avdelning som arbetar med allt inom automation både process och fastighetsautomation. 

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Vi har samarbetat med Bastec ända sedan tidigt 90-tal (då som Elan EL) så det kändes naturligt att gå med i partnerprogrammet.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Användarvänligheten och enkelheten samt att det inte behövs abonnemang eller dyra kostnader till kunden.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Mycket bra men ser fram emot att få en och samma kontaktperson som man alltid kan vända sig till, tror det kommer att spara mycket tid och att våra åsikter kommer fram.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Enkelheten, bra support.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Enkelheten och flexibiliteten, kunden är inte låst till en leverantör samt att det är licensfritt.

umia ystad AB

Koppargatan 21A
271 39 Ystad

0411-298 80
Webbsida

Kontaktperson:
Dan Österberg
070-630 63 53
dan.osterberg@umia.se

Bastec Professional partner logo