Presentation av Bastecs partner

Ventilationsprojekt i Katrineholm AB

Vår affärsidé är att: ”Vi gör att människor och hus i Sverige mår bra genom att skapa ett energieffektivt och bra inomhusklimat. Vi har kompetens och erfarenhet för att välja rätt teknikinnehåll i varje projekt, för miljön och för våra kunders behov.”

Vi arbetar inom Sörmland, Östergötland och Närke.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Ventilationsprojekt i Katrineholm har samarbetat med Bastec under många år och ser ett förhöjt värde i att bli partner för en än mer nära relation. Vidare vill vi säkerställa för våra kunder att våra installationer håller rätt kvalité och bra service genom en långvarig relation med vår leverantör.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Bastec levererar en prisvärd produkt där kunden äger produkten fullständigt utan löpande avgifter och en produkt som är lätt att installera samt med mycket hög driftsäkerhet.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Vi upplever samarbetet som mycket positivt, nära och bra samarbete med god service.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Väldigt bra säljsupport och teknisk support.
Produkten är enkel att programmera, driftsätta, felsöka och överskådliga driftbilder samt att man inte behöver ladda om ducen vid ändringar är oslagbar.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Flexibiliteten med BAS2 för alla typer av anläggningar.
Att de kan konkurrensutsätta förfrågningar och vända sig till flera kompetenta återförsäljare utan att tvingas vända sig till en leverantör som håller hårt i källkoden. Samt att Bastec är licensfritt.

Ventilationsprojekt i Katrineholm logo

Ventilationsprojekt i Katrineholm

Västgötagatan 18
641 36 Katrineholm

0150–555 10
Webbsida

Kontaktperson:
Patrik Tallgren
070 2816857
patrik.tallgren@ventilationsprojekt.se

Bastec Professional partner logo