BAS2 installeras i International School of Lund

Bastec AB har fått i uppdrag att utföra installation av vårt BAS2-system för styr och övervakning av ventilation, värme och kyla i samband med om- och nybyggnaden av International School of Lund, Östervångvägen 14.

MVB Syd AB ska på uppdrag av Lunds kommun och Lundafastigheter bygga om fastigheten Dövstumskolan 11 (f.d. Östervångskolan), för att istället anpassa den för Internationella skolans 550 elev i förskola och skola.

Skolbyggnaden från 1871 är byggnadsminnesmärkt enligt Kulturmiljölagen, vilket innebär att höga krav ställs på hantverksmässigt utförande, samt anpassade material och metoder.

Utöver detta ska en idrottshall och ytterligare en skolbyggnad i två plan uppföras, dessa ska klara miljöbyggnad nivå Silver.

Projektet består av fyra byggnader med en total yta på 10 300 kvm, varav skolbyggnaden står för drygt hälften. Projekttiden pågår fram till dec 2017.