Lager pris leverans

Avisering om prisjustering 1 januari 2023

Kära kund,Komponent- och elektronikmarknaden är en global marknad och turbulensen fortsätter tyvärr med kostnadsökningar, valutaeffekter och logistikproblem. Trots att kostnaderna redan har ökat kraftigt

lagerhållning

Prisjustering 1 juli, 2022

Kära kund, Vi befinner oss alla i en utmanande marknadssituation där både material- och leveranspriserna har fortsatt öka kraftigt på senare tid. Vi ser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev