BAS2 installerat i Kv Caroli köpcenter

I Malmö finns ett flertal nya köpcentra. Ett av dem är det totalrenoverade Kv Caroli i innerstaden. Här är det numera BAS2-systemet som styr inomhusklimatet i butiker, restauranger, service och parkeringshus.

Köpcentret byggdes 1973 och när Profi förvärvade fastigheten 2006 var Caroli i stort behov av förnyelse. Sen dess har allt från koncept till lokaler genomgått en total omvandling. Inte minst ventilationssystemet har förändrats och moderniserats i grunden. Det gamla styrsystemet revs ut och med hjälp av BAS2 möts nu besökare av en fräsch, välkomnande miljö.

Totalt har 11 BAs2 XL13-ducar installerats i fastigheten och styr förutom ventilation även radiatorer, markvärme för snösmältning och tappvarmvatten.

Kv Caroli består av ca 15 000 kvm och nyinvigdes 2013. Byggarbetet leddes av Forsen Projekt.