BAS2 styr i många av Västra Hamnens nybyggen

Malmö växer och till alla nybyggen behövs system för att styra och övervaka värme, kyla, ventilation och andra tekniska fastighetssystem. Vi kan konstatera att valet ofta faller på BAS2 byggnadsautomationssystem, antingen som styrentreprenad av Bastecs egna projektingenjörer eller av någon av våra BAS2-återförsäljare.

Ett området som växer extra kraftfullt just nu är Västra hamnen och i många av de mest centralt belägna husen installeras BAS2.

Flerbostadshus Riksbyggen värme kyla ventilation styrs av BAS2
Kv. Bommen 3

Riksbyggen

Här är några nybyggda exempel där Bastec är styrentreprenör och har installerat BAS2, samtliga beställda av Riksbyggen och uppförda av NIMAB:

Kv. Bommen 2 (BRF Livbojen) 49 bostadsrättslägenheter.

Kv Bommen 3 (BRF Blinkfyren). 41 bostadsrättslägenheter.

Kv. Bommen 4 (BRF Ankaret). 44 seniorlägenheter.

Kv. Upptäckaren (BRF Kikaren och Kryssaren), 153 bostadsrätter på Bomgatan.

bostadsrätter i västra hamnen med BAS2 styr och regler
Bastecs projektingenjörer har installerat BAS2 i kv. Bommen 4 till vänster och kv. Masten 1 och 2 till höger

Skandia Fastigheter

Bastec har tidigare installerat BAS2 även i de intilliggande byggnaderna vid Masttorget, byggherre Skandia Fastigheter (dåvarande Diligentia).

Kv Masthuset 11 / Masttorget 6 med bl.a. kontor och ICA Maxi.

Kv. Masten 1 som innehåller äldreboende med 57 lägenheter, studentboende, LSS-boende och gym.

Kv Masten 2 med 60 hyresrätter, bibliotek, m.m.

I närheten ligger även Skandia Fastigheters stora ”Glashuset” där BAS2 har styrt i många år.

Skandia Fastigheter Masten 1 2 och Glashuset Bastec styrentreprenad BAS2
Masthuset kv 11 till vänster med bl.a. ICA Maxi, kv Masten 1 och 2 i mitten, kv. Bommen 2 till höger och ”Glashuset” i bakgrunden

 

BAS2 installeras även i flera andra nybyggen i Västra Hamnen.