Bastec blir en del av Swegon Group

Swegon och Bemsiq har enats om att Swegon blir ny långsiktig ägare till Bastec. Detta har sin bakgrund i att Bemsiq över tid har anlagt en strategi renodlad mot fältkomponenter (sensorer, mätare och konnektivitet) för fastighetsautomation och energimätning. Samtliga av Bemsiqs övriga bolag befinner sig på en annan plats i värdekedjan än Bastec, som har ett utpräglat fokus på produkter och tjänster för styrning av kompletta fastigheter. Parallellt så har Swegon sett ett ökat behov av kompetens och produkter inom just styrning av fastigheter i sin leverans inom ventilation. Swegon och Bastec har sedan en tid tillbaka samarbetat för att ta fram lösningar och koncept till slutkund, vilket har bekräftat den positiva möjligheten som finns mellan bolagen och lett fram till slutsatsen att det råder en bättre strategisk passform mellan Swegon och Bastec.

”Det är såklart med blandade känslor som vi lämnar över ägarstafettpinnen i Bastec, men jag är väldigt stolt över den resa som vi har gjort tillsammans med Bastec och kan med glädje lämna över ett starkt och väl positionerat bolag till vårt systerbolag Swegon. Den senaste tidens diskussioner mellan Swegon och Bastec gör mig fullständigt trygg i att detta partnerskap ger Bastec och dess personal absolut bästa framtida möjligheter. Vi önskar både Bastec och Swegon stort lycka till och kommer följa utvecklingen på nära håll och med stort intresse”, säger Mikael J Albrektsson, VD Bemsiq AB.

”Det känns mycket positivt och spännande för Bastec att ta nästa steg i vår strategiska tillväxtresa tillsammans med Swegon. Bastec har en stark position på den svenska marknaden för fastighetsautomation och vi ser stora möjligheter att öka takten i vår tillväxtresa, driven av trenderna inom hållbarhet, energieffektivisering och smarta fastigheter, tillsammans med Swegon”, säger Jonas Greberg, VD Bastec AB.

“Fastighetssektorn står inför dubbla klimatutmaningar – att åstadkomma ett radikalt minskat koldioxidavtryck för byggnadsbeståndet, samtidigt som ett produktivt och hälsosamt inomhusklimat bibehålls för människorna som vistas i byggnaderna. Genom att kombinera Swegons och Bastecs unika kompetenser blir det möjligt att erbjuda än mer konkurrenskraftiga lösningar på dessa utmaningar”, säger Andreas Örje Wellstam, VD för Swegon Group AB.

Bastec kommer att fortsatt verka som ett fristående bolag under varumärket Bastec inom Swegonkoncernen. Swegon tillträder formellt som nya ägare första juni 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael J Albrektsson, VD Bemsiq, +46 733 23 36 06
Jonas Greberg, VD Bastec, +46 703 75 57 73
Andreas Örje Wellstam, VD Swegon, +46 727 30 07 61