Bastec ingår nu i Latour Industries nya affärsenhet Bemsiq AB

Bastec ägs sedan 2014 av Latour Industries, ett helägt affärsområde inom Investment AB Latour. Nu startar Latour Industries en ny affärsenhet inom området energieffektivisiering. Affärsenheten får namnet Bemsiq AB och i detta ingår de självständiga dotterbolagen Bastec, Elvaco, Kabona och Produal, samt det delägda bolaget Noda.

”Jag är övertygad om att vår modell med lite mindre och entreprenöriellt drivna bolag med hög flexibilitet och kundorienterade lösningar kommer att vara en konkurrensfördel på den polariserade marknad vi ser inom byggnadsautomation och energieffektivisering”,

säger Pär Arvidsson, affärsenhetschef för Bemsiq AB.

 

Läs hela Pressreleasen från Investment AB Latour

Bemsiq webbsida: www.bemsiq.se