Den 23-26 april träffar du oss på NORDBYGG på Stockholmsmässan. Vi ses!

Bastecs tidigare VD Ulf Löfberg avtackas

Vi har den här veckan avtackat Ulf Löfberg, som nu slutar på Bastec AB efter många års tjänst, varav nästan tjugo år som VD för ett bolag på ständig uppgång.

Ulf började arbeta med Bastecs byggnadsautomationssystem BAS2 redan kring 1988-89, när det fortfarande hette BAS1. Målet då var att ta fram ett digitalt styrsystem som skulle göra det enklare att övervaka och styra byggnader till en lägre kostnad än hos befintliga system på marknaden. Detta lyckades och 1989 grundades bolaget VFB Data, där Tommy Pettersson, Nils-Erik Mellnert och Ulf blev de första delägarna.

Efter att ha tillbringat några år på annat håll återkom Ulf till VFB Data 1998 och blev då bolagets VD, med stöd av Nils-Erik Mellnert som vVD. Nu följde en expansion både vad gällde antalet anställda, antalet återförsäljare och antalet BAS2 DUC:ar ute i fastigheter runt om i landet. En positiv utveckling som aldrig avstannat sen dess.

Under alla år på Bastec har Ulf varit djupt engagerad både i framtagandet av nya DUC:ar och i vidareutvecklingen av BAS2 Styr programvara. År 2000 ändrades företagsnamnet till Bastec AB och det följande decenniet togs både BAS2 XP42 och BAS2 XE16-COM i drift, som komplement till det större ursprungliga moduluppbyggda systemet BAS2 XL13.

Ulf Löfberg fortsatte som VD, även efter att Bastec förvärvats av Investment AB Latour 2014. Därmed blev Bastec en del av industrikoncernen Latour Industries och dess dotterbolag Bemsiq AB.

Hösten 2017 valde Ulf att träda tillbaka som VD för Bastec och har därefter trappat ner successivt till förmån för mer tid för skidåkning, cykling och andra fritidsintressen.

Vi önskar Ulf allt gott i framtiden och tackar för gott samarbete under alla år som varit! Tack även för spännande bergsklättringar, mountainbiketurer längs svindlande alpvägar och andra fartfyllda aktiviteter som vi i personalen fått vara med om under din ledning!

/Vännerna på Bastec