Höststart för ledningsgruppen 2019

Häromdagen samlades Bastecs ledningsgrupp till höstens första möte. Samlingsplats var fina Katrinetorps gård i utkanten av Malmö. Efter ett år av diverse personalförändringar på Bastec har ledningen fått flera nya medlemmar och arbetet pågår för fullt med att ta fram planer för de kommande årens strategi och utveckling.

Bastecs ledning består nu (från vänster på bilden ovan) av Patrik Friberg (AO-chef Projekt), Lisa Åström (HR), Stefan Nilsson (AO-chef Produkt), Helen Björn Nilsson (Ekonomichef), Jonas Greberg (VD) och Per Grundström (Utvecklingschef).

Både ledning och övriga anställda ser nu fram emot Bastecs 30-årsjubileum som ska firas i september.