Idag byter vi logotyp och grafisk profil!

Det är med stor glädje och stolthet vi på Bastec idag presenterar vår nya logotyp och grafiska utseende. Sen i höstas har vi arbetat med detta tillsammans med kommunikationsbyrån Eminent i Malmö. Vårt nya utseende signalerar skandinavisk kvalitet och pålitlighet. Logotypen är sober och prydlig och den blå färgen utstrålar kvalitet samtidigt som den kommunicerar kraft och stabilitet.

Bastec

Den nya grafiska profilen kommer rullas ut efterhand de närmaste månaderna i alla dokument, på alla produkter, på webbsidan, etc.

Detta arbetet handlar inte bara om en ny logotyp utan om en profilering av oss som företag; vad vi står för och hur vi vill utvecklas. För oss är våra värderingar viktiga, därför får de lov att ta mycket plats. Värderingarna hjälper oss att samlas kring en gemensam målbild så att vi alla riktar vår energi åt rätt håll. Det som vi värderar allra högst, de mål vi vill uppnå och hur vi ska komma dit, beskriver vi i våra kärnvärden, vår mission och vår vision.

KÄRNVÄRDEN

Våra kärnvärden är grundsatser som definierar oss och uttrycker vad och hur vi är. När vi interagerar med våra kunder, våra partners och med varandra omsätts våra kärnvärden i handling och hjälper oss att bevara vår fina företagskultur.

Vilja

Reko

Vänlig

Smart

När arbetet påbörjades kunde vi aldrig ana att läget i världen skulle bli som det är, men vi väljer ändå att lansera detta nu, med en förhoppning att framtiden snart ska ljusna igen.

Mission

Vårt nya utseende är som sagt även startskottet för en process där vi utvecklar vårt erbjudande, breddar vår kundbas, lyfter våra återförsäljare och partners, samt blir det självklara, smarta valet av styrsystem för alla användare.

  • Vi avser att med tiden bredda och fördjupa vårt erbjudande med nya produkter och tjänster inom fastighetsautomation.
  • Vi förstärker och bygger upp Bastec långsiktigt med en utökad utvecklingsavdelning, fler säljare och projektingenjörer och ännu mer satsning på support, utbildning och service för alla användare av Bastecs styrsystem.
  • Vi investerar i ett nytt affärssystem och förbättrar rutiner kring inköp, lager, offert, fakturor, kundregister, etc.
  • Vi vidareutvecklar webbsajtens medlemssidor, supportdokument, onlinemanualer och fortsätter utveckla online-beställningen med sikte på en fullvärdig online-shop.
  • Vi vill knyta ännu närmare band till våra duktiga och kunniga partners och återförsäljare över hela landet och planerar därför för ett nytt Partnerprogram.
  • Vi fortsätter fördjupa samarbetet i Bemsiq-gruppen som vi är en del av tillsammans med andra Latours-ägda bolag inom fastighetsautomation och energieffektivisering.
  • Vi satsar på att synas än mer framöver på olika mässor och andra kontaktytor för att möta potentiella nya entreprenörer och användare av Bastecs system på orter där vi ännu inte är etablerade.

Vårt mål med allt detta är att stå starka som det självklara valet för alla som vill ha ett smart, effektivt system för fastighetsautomation. Bastecs styrsystem firade 30 år förra året. Nu siktar vi vidare framåt tillsammans med er!

Bastec byter grafisk profil maj 2020

Ladda ner vår logotyp

Ni som arbetar med Bastec-system och använt våra gamla loggor i olika sammanhang får gärna ladda ner den nya och byta ut dem allt eftersom framöver. I samband med detta skifte utgår samtidigt den särskilda BAS2-logotypen och ersätts, där det behövs, med den nya Bastec-logotypen. BAS2 består, men framöver har vi alltså en och samma logotyp för såväl företag som system och produkter!

Vill ni veta mer? Följ oss gärna på LinkedIn, Facebook eller via vårt Nyhetsbrev.

Styr smart med Bastec

Med vänlig hälsning
Jonas Greberg, VD Bastec