Ändra användarnamn

För att logga in på Bastecs webb anger du din registrerade e-postadress som användarnamn. Det är också dit meddelanden skickas när du t.ex. byter lösenord.

Behöver du byta e-postadress/användarnamn?

Kontakta oss om du måste byta e-postadress/användarnamn, t.ex. om du bytt arbetsplats.

Kontakta: support@bastec.se

medlemsvillkor