Analog in Temperaturmätning (resistans)

Analog In Temperaturmätning Resistans

Analoga ingångsmodul temperaturmätning används för att mäta analoga temperaturgivare (Ni1000 L&G, PT1000 DIN). Varje modul har 8 ingångar. I varje DUC kan upp till 8 analoga ingångsmoduler monteras.

Artikelnr:AI-8RA

Dokumentation:

Produktdatablad

Pris och artikelnr:

Artikelnummer:AI-8RA
Listpris:5 400 Kr