BAS2 XL13, rack och moduler

BAS2 XL13 är moduluppbyggt och skalbart och används främst inom större anläggningar. XL13 ger total frihet att bygga upp ett styrsystem med valfria moduler exakt efter de behov som finns i anläggningen och ofta kombineras flera XL13.

BAS2-systemet är uppbyggt av självständiga datorenheter (DUC:ar) med all intelligens och alla funktioner i varje enskild DUC. DUC:arna finns i två olika varianter (XE16 och XL13) för att passa alla typer av byggnader och behov, men båda har identisk mjukvara och funktionalitet och kan samverka inom samma byggnad.

För den som önskar finns även mer grundläggande information här om fastighetsautomation och om Bastecs system BAS2.