Analog ut

Analog Ut

Analoga utgångsmodulen används för att styra analoga enheter som t ex: ställdon och frekvensomformare med analog styrsignal 0-10V eller 2-10V. Varje modul har 4 utgångar. I varje DUC kan upp till 8 analoga utgångsmoduler monteras.

Artikelnr:AO-4A

Dokumentation:

Produktdatablad

Pris och artikelnr:

Artikelnummer:AO-4A
Listpris:5 050 Kr