Analog ut-modul

Analog Ut

Analoga utgångsmodulen används för att styra analoga enheter som t ex: ställdon och frekvensomformare med analog styrsignal 0-10V eller 2-10V. Varje modul har 4 utgångar. I varje DUC kan upp till 8 analoga utgångsmoduler monteras.

Artikelnr:AO-4A

Dokumentation:

Dokumentation

BAS2 XL13 Analog utgångsmodul

Pris och artikelnr:

Artikelnummer:AO-4A
Listpris:5 450 Kr

Se och ladda ner all dokumentation och programvara på de nya Support-sidorna.