Kraftaggregat, kraftmodul

Kraft-modul, kraftaggregat till styrenhet BAS2 XL13

Kraftaggregat till BAS2 XL13. Spänningsförsörjer alla ingående moduler i DUC:en och övervakar matningsspänningen.

Artikelnr: PM-1B

Dokumentation:

Produktbeskrivning

Se databladet för fullständig teknisk specifikation. 

Kraftaggregatet till BAS2 XL13 spänningsförsörjer alla ingående moduler i en XL13-DUC.

Den omvandlar 230V växelspänning till tre olika likspänningar. Modulen övervakar också matningsspänningen (230V).

Dokumentation

BAS2 XL13 Kraftaggregat kraftmodul Datablad

Kraftaggregat modul PM-1B

Se även

BAS2XL13, modulbaserad styrenhet med upp till 13 I/O-moduler i valfri kombination
Samtliga moduler till XL13

Styrenhet BAS2 XL13, DUC datorenhet, aluminiumkapsling med upp till 13 I/O-moduler i valfri kombination
Modulen hör till BAS2-konceptets styrenhet XL13 (DUC), en aluminiumkapsling med upp till 13 I/O-moduler i valfri kombination.

Pris och artikelnr:

Artikelnummer: PM-1B
Listpris: 4 300 Kr

Se och ladda ner alla dokument och programvaror.