Styr elförbrukningen utifrån timpriset på el

Har du som fastighetsägare möjlighet att välja mellan att köra fjärrvärme eller värmepump på en fastighet? Då har vi en produkt som passar alldeles utmärkt! Bastec Elspot heter den och är ett tillägg till vårt fastighetsautomationssystem BAS2.

Genom att konfigurera befintlig DUC i BAS2-anläggningen tillsammans med Bastec Elspot, ger det möjligheter att spara väldigt mycket pengar. Det sker genom att vi hämtar det timvisa rörliga elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpris) och för in detta i ducen. Därmed kan du hålla koll på och automatiskt styra energisystem med timspotpriser som beslutsunderlag.

Passa på att beställa innan kylan och de högre elpriserna sätter in! Se mer på produktsidan om Bastec Elspot.

Vill du veta mer så skicka ett mail till info@bastec.se så kontaktar vi dig!