Service och garanti

Produktgaranti

Bastec lämnar minst 5 års garanti på alla BAS2-produkter.

Service

Om något mot förmodan skulle gå sönder kan en modul enkelt bytas, utan att några kablar behöver demonteras eller att systemet behöver tas ur drift. Ett modulbyte är mycket enkelt och kräver inte någon kunskap om BAS2, vilket gör att fastighetsskötaren kan utföra arbetet med enkel handledning per telefon.

Vi har normalt alla moduler på lager och kan skicka reservdelar samma dag som vi får en beställning. Om kunden inte har någon personal på plats, eller felet är av mer komplicerad art, är våra samarbetspartners eller våra servicetekniker alltid redo att åka till anläggningen och avhjälpa eventuella fel.

Kostnadsfritt med BAS2-avtal

Vi erbjuder alla kunder att teckna ett BAS2-avtal som bl.a. medför att alla BAS2-moduler repareras eller byts ut kostnadsfritt. För systemkomponenterna fungerar BAS-avtalet som en förlängd garanti. Läs mer om BAS2-avtalet.