Uppdaterade användningsvillkor med anledning av GDPR

En del av informationen i denna nyhet har senare ändrats, ”ÅF-portalen” har ersatts av nya sidor.

Latour Industries och GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 är en förändring för många företag inklusive Bastec och vårt moderbolag Latour Industries AB. Vi ser det inte bara som ytterligare ett lagkrav utan en möjlighet för oss att se över interna processer och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som stärker oss som bolag och ytterligare förbättrar den goda relation vi har med våra kunder.

Latour Industries har utsett en projektledare, DPM (Data Protection Manager) för introduktionen av GDPR. Respektive dotterbolag har i sin tur en DPC (Data Protection Contact) för det enskilda dotterbolaget. Se sidan Integritetspolicy

Användningsvillkor för denna webbplats

I samband med att den nya personuppgiftslagen träder i kraft har Bastec gjort flera uppdateringar av denna webbplats www.bastec.se och vår kundportal ”ÅF-portalen”. Syftet är att öka transparensen för hur vi hanterar dina personuppgifter på webben och ge dig ökade möjligheter att styra hur dina personuppgifter används. Läs mer i detalj på den nya sidan Integritetspolicy för denna webbplats. Information finns även på sidan Användningsvillkor och Cookies.

Nya medlemssidor

Vår kundportal för BAS2-återförsäljare och samarbetspartners är enbart tillgängligt för de som är registrerade och har fått ett personligt lösenord. Vi har nu vidareutvecklat våra rutiner kring hur vi hanterar registrering av personuppgifter. De personuppgifter som sparas i kundportalen är för- och efternamn, e-post och företag.

När du loggat in finns nu en länk i menyn som heter ”Mina sidor” där du kan kontrollera och eventuellt uppdatera dina registrerade personuppgifter. Vi har även lagt upp ett enkelt formulär för den som eventuellt vill avregistrera sig från från sitt medlemskap på denna webb.

Vi behöver ert godkännande!

För att säkerställa att våra personregister på webben är korrekta gör vi just nu utskick till var och en av er som är registrerad i kundportalen. Där ber vi er att fylla i vårt formulär ”Samtycke till personuppgiftsbehandling i ÅF-portalen”, om ni vill fortsätta vara registrerade. Detsamma gäller alla som framöver vill bli medlemmar på denna webbsida.

De som efter den 10:e juni 2018 inte har återkommit med svar eller tackat nej kommer därefter att avregistreras. Kontakta därefter support om ni vill återregistrera er, eller om något verkar ha blivit fel.

Ett liknande utskick har gjorts för våra nyhetsbrev. Även där har vi bett om ert samtycke för att ni ska fortsätta få nyheter från oss. De som inte svarar ja kommer att avregistreras, men är givetvis välkomna tillbaka som prenumeranter längre fram om så önskas.

Frågor?

Bastec månar om din integritet och vi arbetar ständigt vidare för en fortsatt god relation med kunder och partners. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring användningsvillkor och integritet.

/Vännerna på Bastec

Om det är problem med webbens sidor, länkar eller något formulär, maila till webb@bastec.se så ska vi lösa det.