Välbesökta mässdagar på Nordbygg 2018

Ett stort tack till alla som besökte oss på årets Nordbyggmässa i Stockholm!

Under de fyra dagarna hann vi träffa och visa BAS2 för både gamla och nya kunder och återförsäljare. Tack till er alla.

Bastecs VD Martin Rengbo sammanfattar:

”Det är med stor stolthet och tacksamhet vi blickar tillbaka på Nordbygg 2018. Intresset för vår release av BAS2 version 7.3 tillsammans med mötet med nya och trogna kunder gjorde dagarna till en succé.”

Bastec ställde i år ut i en gemensam monter med Ecopilot, Elvaco, Noda och Produal i Bemsiq-gruppen. Vi tog också fram en gemensam broschyr om Bemsiq. Vi stod i monter A29:10 där vi bland annat visade vår senaste version av BAS2, version 7.3.

Här är några foton från mässan.

Demo av BAS2 byggnadsautomationssystem
Mikael demonstrerar Bastecs styr- och reglersystem BAS2 för besökare
Gemensam monter för bolagen i Bemsiq
Bastec delade monter med övriga bolag i Bemsiq-gruppen.
Besökare i Bastecs monter på mässan
Patric, Ola och Roger från Bastec visar BAS2-systemet för besökare
Demonstration av styr och regler med BAS2-systemet
Stefan Nilsson leder återförsäljar-avdelningen på Bastec
Många besökare på Nordbygg
Mässan gav tillfälle till många trevliga möten med BAS2-återförsäljare och slutkunder
Bastecs personal på Nordbyggmässan 2018
Roger, Stefan, Martin och Fredrik från Bastec
Bastec på Nordbygg-mässan 2018