Presentation av Bastecs partner

Energieffekt AB

Vi på Energieffekt AB erbjuder våra kunder besvärsfrihet kring energifrågan. Vi erbjuder helhetskoncept kring energiförvaltning och optimering. Med mer än 50 års samlad erfarenhet kring driftsoptimering förstår vi värdet i ett bra styrsystem.

Vi vet att det som fastighetsägare kan vara svårt att prioritera vilka åtgärder man bör göra, när man ska göra dem, vilka produkter som fungerar och vilka kombinationer man bör göra för att få maximal nytta. Genom att kunna reglera och optimera alla parametrar kopplade till energikostnaderna i fastigheterna kan vi ofta sänka kostnadsbilden med 20-30 % med relativt låga investeringar. Med ett smart flexibelt styrsystem som Bastec lägger vi grunden till en väldigt energieffektiv och stabil drift.

Snabba frågor och svar:

Varför valde ni att gå med i partnerprogrammet och vad ser ni för värde i det.

Vi har arbetat med Bastec i många år och kände att partnerprogrammet är rätt steg att ta. Det ställer höga krav på oss att alltid leverera en produkt och lösning med högsta kvalité till våra kunder. Samtidigt ger det oss möjligheten att nå ut till fler kunder.

Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Låg totalkostnad, enkelheten och möjlighet till flexibel utbyggnad.

Hur upplever du samarbetet med Bastec?

Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Snabb support, snabba och alltid korrekta leveranser lägger en god grund för att vi skall kunna leverera bra tjänster till våra kunder.

Vad är du mest nöjd med hos Bastec?

Den höga kvalitén på hårdvaran och den goda servicen vi får till oss med tips och goda, snabba råd.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Att det inte finns några löpande kostnader.
Ett lättskött system med drift och larmhantering. Enkelhet och låg kostnad vid eventuell ändring/utökning av anläggningen.
Kunden är fri att välja vilken partner/ÅF de vill, de är inte låsta till någon.

SE ÄVEN:

Bastecs partner Energieffekt i Karlstad har hjälpt Arvika näringslivscentrum att minska energiförbrukningen och få bättre kontroll.

Energieffekt logo

Energieffekt AB

Ramgatan 2B
653 41 Karlstad

070-007 96 86
info@energieffekt.se
Webbsida

Kontaktperson:
Tim Eriksson
070-007 96 87
tim.eriksson@energieffekt.se

Bastec Professional partner logo