Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 38% på årsbasis

Bastecs professional partner Energieffekt AB i Karlstad har hjälpt Arvika näringslivscentrum att minska energiförbrukningen och få bättre kontroll. En del av projektet innebar att byta ut gammal styr till Bastecs effektiva styrsystem BAS2.

Fastighetsägaren nöjd, fjärrvärmeförbrukningen minskade med 38 % på årsbasis.
Energieffekt AB och Arvika Näringslivscentrum i samarbete på resan mot en mer klimatneutral fastighet.

Så här skriver Arvika näringslivscentrum om projektet, i ett inlägg på LinkedIn i juni 2023:

– ”Tack vare smarta investeringar och effektivare drift har vår fjärrvärmeförbrukning minskat med 38 % på årsbasis, vilket motsvarar energiförbrukningen för cirka 30 villor under ett år. Tillsammans med Energieffekt AB fortsätter vi vår resa mot en mer klimatneutral fastighet och ser fram emot ännu bättre resultat i framtiden!”

Modernisering med hjälp av smart Bastec-system

Tim Eriksson från Energieffekt berättar mer om hur de har arbetat: – ”Arvika Näringslivscenter har de senaste åren arbetat hårt med att få ned klimattrycket och energiförbrukningen. Det senaste året har Energieffekt AB hjälpt fastighetsägaren med modernisering av styrsystemet till ett smart Bastec-system.”

Tim fortsätter: –”Förutom stora energibesparingar och mindre klimatavtryck bidrar styrningen till att skapa bättre kontroll och ökar möjligheterna för felsökning och loggning. Systemet minskar också riskerna med driftsstörningar och haverier och inte minst bidrar systemet till ökad komfort för alla som arbetar i fastigheten.”

Energieffekt AB har hjälpt fastighetsägaren med modernisering av styrsystem till ett smart Bastec-system.

Fastighetsägaren kommer fortsätta jobba vidare tillsammans med Energieffekt för vidareutveckling av anläggningen och optimering av de delar som hittills integrerats.

Certifierad partner

Detta är ett bra exempel på smart styr, regler och övervakning som går att uppnå med hjälp av BAS2 fastighetsautomationssystem. (Se även: ”Vad är fastighetsautomation?”)

På våra partnersidor finns mer information om Energieffekt AB, en av våra certifierade Bastec-partners.

Energieffekt logo

Kontakta oss gärna på Bastec om ni vill veta mer om vårt lättanvända styrsystem BAS2, eller vill hitta BAS2-återförsäljare och styrentreprenörer i er närhet. Ring vår växel 010-330 80 00 eller mejla till info@bastec.se