Avisering om prisjustering 1 januari 2023

Kära kund,
Komponent- och elektronikmarknaden är en global marknad och turbulensen fortsätter tyvärr med kostnadsökningar, valutaeffekter och logistikproblem. Trots att kostnaderna redan har ökat kraftigt under 2022 så fortsätter de öka nu under hösten och in i 2023. Vi har redan fått ytterligare kostnadsökningar på komponenter på i vissa fall över 100 procent. I den rådande situationen har vi under hela året arbetat hårt med att säkerställa komponenter via flera olika kanaler och har på så sätt hela tiden kunnat leverera ut våra produkter.

Vi justerar traditionellt våra priser varje nyår. Med anledning av leverantörernas fortsatta prisökningar tvingas vi göra en justering av våra produktpriser med i snitt 8 % till våra kunder från och med 1 januari 2023. Ni som loggar in på vår webb på medlemsnivå ”systeminstallatör/ÅF/partner” laddar ner beställningsfiler på sidan Support > Säljstöd.

Bastec fortsätter arbeta aktivt och kontinuerligt tillsammans med våra leverantörer och producenter för att i största möjliga mån minska den negativa påverkan av rådande situation för våra kunder gällande produktleveranser och priser. Genom idogt arbete har vi till exempel fortsatt god lagerhållning av våra produkter framåt.

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte höra av er till oss.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Nilsson, Produktchef