Vi fortsätter stötta Skövde bandys hållbara föreningsliv

För oss på Bastec har det genom åren alltid varit viktigt att bedriva en långsiktig, hållbar och stabil verksamhet tillsammans med våra medarbetare, kunder och övriga intressenter.

Som en del i våra fortsatta satsningar på de tre perspektiven; Planet, People, Profit har Bastec därför förlängt sponsorskapet med Skövde Bandy. Skövde Bandy har en stor ungdoms- och barnverksamhet med flera hundra aktiva. De bedriver varje år bandylekskola där barn lär sig åka skridskor och får testa bandy. De barnen som tycker att bandyn är rolig tar sedan steget över till bandykul för att fortsätta. Skövde bandy har en positiv inställning till att mångsidigt idrottande är utvecklande och de arbetar med att underlätta för barn och ungdomar att delta i andra idrotter också. Skövde bandy arbetar också aktivt utifrån Barnkonventionen som nu är svensk lag.

”Under säsongen har vi invigt taket på vår isbana vilket vi är stolta över och som öppnar upp större tillgänglighet för våra medlemmar. Vi har arbetat med Bastec under många år och våra sponsorer är viktiga för att vi ska kunna hålla igång vår verksamhet”, säger Fredrik Lorentzon, sponsringsansvarig Skövde Bandy.

Fredrik fortsätter: ”Skövde Bandyförening med 560 medlemmar har en tydlig inkluderande kultur där vi värnar om mångfald.”

Vi på Bastec vill ha en familjär känsla i verksamheten och det är precis det vi gillar med Skövde bandys barn- och ungdomsverksamhet med mottot att alla är välkomna. Svenskt föreningsliv är verkligen hållbart och ger så mycket tillbaka i form av god hälsa och gemenskap.

Jonas Greberg, VD på Bastec