Backer använder BAS2 styrsystem för sitt energiprojekt

Förra veckan var Bastec i Sösdala söder om Hässleholm på studiebesök hos det anrika företaget Backer som ingår i Nibe-koncernen. Backergruppen, med huvudkontor i Sösdala, utvecklar och tillverkar komponenter och lösningar inom uppvärmning, mätning och styrning. Gruppen har kunder på alla kontinenter och består av över 70 bolag och 10 000 anställda världen över. Backergruppen är den främsta leverantören inom värmeelementbranschen och allt startade med det första rörelementet år 1921.

Backer beslutade 2019 att genomföra ett större energiprojekt och valde då att börja installera och byta ut befintligt styrsystem till vårt effektiva och flexibla system BAS2.

Steg för steg har de installerat Bastecs system för fastighetsautomation i byggnad efter byggnad på Backers område. Ett arbete som fortfarande pågår. Detta projekt inbegriper såväl huvudkontor som flera industrilokaler, och ett nybyggt Marknadscentrum som uppnått Guld enligt Svensk Miljöbyggnadscertifiering. Planen är att arbeta vidare med ytterligare steg framöver.

Bengt Carlsson på Backer berättar hur de använder BAS2 från Bastec för att styra, reglera och övervaka sina byggnader.
Elias och Patrik från Bastec, Joachim från Backer, samt Bastecs Stefan, Johan och Andras
Joachim Håll (tvåa från vänster) ledde den ena av de två grupperna som fick en rundtur i industrilokalerna.

Backer har en tydlig riktning mot att bli ett hållbart företag och har därför valt att lämna äldre energislag och genomgår ett byte till bergvärme. Flera borrhål finns nu spridda över deras område för kyla på sommaren och värme på vintern.

Att byta ut all energiförsörjning, installera nya rör och ledningar, byta styrprogram, samt programmera och kalibrera allt för att uppnå högsta energieffektivitet är inget som sker över en dag. Det är ett mycket komplext och långsiktigt arbete som vi är stolta över att få vara med och arbeta i nära samarbete med Backer på denna resa.

Visning av industrifastigheter och kontor
Bengt guidar oss förbi huvudkontoret på väg mot industrilokalerna.
Inspektion av skåp med flera BAS2 XL13-rack.
Bengt visar dashboard med molnlösningen Bastec Cirrus, i Backers nybyggda Marknadscentrum.

Eftersom mycket hunnit ske sen projektet startade for vi till Backer förra veckan med en större grupp Bastec-medarbetare, för att alla skulle få en inblick i detta omfattande och mycket spännande projekt. Efter genomgång fick vi en generös rundtur av Joachim Håll och Bengt Carlsson, där vi både fick se olika teknikrum och bullrande industrilokaler med allt från manuellt arbete till toppmoderna industrirobotar.

Ett stort tack till Bengt, Joachim och Backer för att vi fick komma på besök!

Stort tack från nöjda besökare! I mitten Bengt, tvåa från höger Bastecs VD Jonas Greberg.