Bastec, Netmore och Meliox inleder samarbete om uppkopplad och smart fastighetsautomation

Teknikutvecklingen i fastigheter har nog aldrig varit så påtaglig som nu. Hållbarhet och digitaliseringen har tagit fart för att optimera drift och förbättra kundupplevelsen. Energikrisen har satt ett mycket högre fokus på energikostnaderna. Finansieringen kräver allt oftare att fastigheterna är miljöcertifierade. Detta är bara ett axplock av behov och drivkrafter i fastighetsmarknaden idag.

En basal förutsättning för att hantera alla dessa behov och drivkrafter är tillgång till data från fastigheterna. Data på en mer granulär nivå och data i realtid. Digital tillgång till timvärden från huvudmätare och undermätare för el, energi för uppvärmning och vatten. Referensdata som mäter den faktiska inomhusmiljön, så som temperatur, fukt, CO2 och kanske närvaro. Data som skapar förutsättningar för att följa upp den faktiska inomhusmiljön, monitorera och optimera energiförbrukningen, samt automatisera ESG-rapportering i hela fastighetsbeståndet.

Fem steg till hållbara fastigheter

Vi ser marknadsutvecklingen och kundernas behov och därför har vi tillsammans; Bastec, Netmore och Meliox startat ett samarbete inom detta område.

Vill ni veta mer:

Jonas Greberg, VD Bastec, jonas.greberg@bastec.se, 070–3755773, www.bastec.se

Daniel Lind, VD Meliox, daniel.lind@meliox.se, 076–0001090, www.meliox.se

Stefan Bohlin, Business Development Netmore, stefan.bohlin@netmoregroup.com, 073–3335545, www.netmoregroup.com

Välkomna att höra av er!