BAS2 i Riksbyggens nya hyresrätter i Kalkbrottet

I Kalkbrottet, Limhamn, har Riksbyggen uppfört 166 hyreslägenheter på 1-4 rum och kök. Bostäderna är fördelade på sex byggnader i två kvarter, Pilsnäckan och Nätsnäckan. Inflyttning skedde under 2017-18.

I hyreshusen är BAS2 installerat som styrsystem. Åtta stycken BAS2 XE16-COM och två E16 styr och reglerar ventilation och andra tekniska system. Riksbyggens målsättning vid bygget var hållbarhet och miljövänlighet och där har BAS2 passat väl in. Exempelvis är temperaturgivare i varje lägenhet uppkopplad till BAS2 för effektivare energianvändning.

Fastighetsautomation BAS2 i flerfamiljshus hyresrätter

Entreprenör : Veidekke.
Vententreprenör: Bravida