Vi anlitas av Thage till MKB:s bostadskvarter Hermod 2

I stadsdelen Hyllie i Malmö bygger Thage just nu ett kvarter med hyreslägenheter åt MKB Fastighets AB. Bastec har fått förtroendet att utföra styr- och övervakningsentreprenad.

Kvarteret Hermod 2 blir en energieffektiv fastighet, i enlighet med planen för hela den expansiva och hållbara stadsdelen Hyllie. Fastigheten kommer bestå av tre flerbostadshus, varav ett gårdshus, med sammanlagt 52 mindre lägenheter, främst ettor, men även tvåor med loft. Total yta ca 4010 m2, varav BOA ca 2590 m2.

Bastec installerar det energibesparande byggnadsautomationsystemet BAS2, två ventilationsaggregat och en undercentral.

Inflyttning planeras till hösten 2016.