Delaktiga i förnyelsen av Helsingborgs lasarett

Region Skåne har påbörjat en omfattande förnyelse av Helsingborgs lasarett, med målet att skapa Sveriges modernaste akutsjukhus. Förutom omfattande ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden ska även en ny närliggande vårdbyggnad på ca 40 000 kvm uppföras.

Nybyggnadsprojektet ”Byggnad 23” har gått till PEAB och Fas 1 i projektet är igång. Bastec har fått förtroendet att i samverkan vara delaktig i framtagande av systemhandlingar och riktkostnad för styr- och övervakningssystemet.

Byggnad 23 kommer bestå av fyra stycken sammanlänkade fyravåningskuber. Design av den danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen Architects. Byggnaden kommer också sammanlänkas med befintlig huvudbyggnad.

Region Skånes mål är att i samverkansentreprenad ta fram en långsiktigt hållbar byggnad som även är flexibel och har goda förutsättningar för anpassningar och ombyggnader i framtiden. Projektet ska drivas med hög miljöambition, byggnaden ska få bra inomhusmiljö, god energihushållning och komponenter ska utgöra bra miljöval och ge god resurshushållning.