Vi installerar BAS2 i Helsingborgs ”nya” arena Olympia

I Helsingborg pågår en omfattande om-, till- och nybyggnad av stadens fotbollsarena Olympia. Imtech ventilation AB har gett Bastec i uppdrag att installera vårt styr- och övervakningssystem BAS2 i arenans samtliga utrymmen. Ett arbetet som är i full gång.

När Olympia återinvigs 2017 har Bastec installerat 26 ventilationsaggregat, 2 stora värmeundercentraler och 12 kylmaskiner.

Multiarena för upplevelser

Byggprojektet Olympia utförs av PEAB på uppdrag av Helsingborgs Fastighetsförvaltning (f.d. Kärnfastigheter). Projektet har en totalkostnad på ca 408 miljoner kr. och omfattar 27 000 kvm.

Nya Olympia - sportbaren JKAB Arkitekter Helsingborgs stad -600px

Syftet är att skapa en modern multiarena som på flera sätt ska ge publiken en ”större upplevelse”, öka säkerheten i samband med match och leva upp till UEFA:s reglemente. I framtiden ska arenan dessutom inte bara användas till fotboll, utan även till konserter och andra event.

För att förbättra publikens upplevelser vid match och andra tillfällen kommer arenan att få 6 ingångar till 4 våningsplan med 3 restauranger, 13 kiosker, 320 toaletter och tak över alla läktare. Vidare byggs nya utrymmen för kansli, spelare och konferensmöjligheter. Arenan får dessutom ett mer enhetligt utseende och fasader med effektfull belysning, läktarna får samma höjd och byggs ihop i hörnen. På taket byggs 1 000 kvm solceller som ska göra arenan självförsörjande.

Etapp 1

Olympia sydsida nybygge aug2015

I den nu pågående Etapp 1 byggs en helt ny söderläktare och samtidigt genomförs en omfattande om- och utbyggnad av östra läktaren. Detta arbete drog igång nov 2014 med rivandet av den tidigare södra ståläktaren och kommer vara klart hösten 2015.

Den nya södra läktaren är på plats och här byggs arenans största entré, vars trappor leder till ett nytt fördelningsdäck, varifrån publiken smidigt når samtliga läktare. I markplan byggs en ny stor sportbar för hemmapubliken, med utsikt in mot fotbollsplanen. I sydväst öppnas baren upp mot en större restaurang. I yttre delen av läktaren finns även ett storkök som servar arenans totalt tre restauranger.

Östra läktaren har breddats och fått en tillbyggnad med glasfasad. I denna läktare byggs en helt ny restaurang på plan 4 med plats för 450 sittande gäster. Här byggs även kontor för Helsingborgs IF:s kansli, gym och omklädningsrum för spelare, m.m.

Etapp 2

I efterföljande etapp 2 ska även västra och norra läktaren rivas och byggas om. Därefter nyinvigs Olympia-arenan våren 2017. Matcher pågår dock under hela byggperioden, vilket kräver extra samordning av samtliga entreprenörer.

Fakta:

Beställare/byggherre:

Helsingborgs Fastighetsförvaltning (f.d. Kärnfastigheter)

Total- och byggentreprenad:

PEAB

Arkitekt:

JKab Arkitekter i Helsingborg

Ventilationsentreprenad:

Imtech ventilation

Styrentreprenad:

Bastec

Arkitektbilder: JKAB Arkitekter och Helsingborgs stad