Bastec utbildar morgondagens automationsingenjörer

Fastighetsautomationsbranschen utvecklas och växer snabbt. Behovet av optimerade, smarta och energieffektiva fastigheter ökar hela tiden, vilket klart är positivt. En stor utmaning som branschen redan står inför är kompetens- och resursbrist. Bastec försöker på olika sätt bidra till att förbättra denna situation. Vi har därför sedan en tid ett samarbete med Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm.

Förra veckan var Bastec-medarbetarna Patrik och Ola på plats och höll en tre-dagars fastighetsautomations-utbildning specifikt utformad för eleverna. Förutom utbildning i grundläggande fastighetsautomation och vårt BAS2-system genomfördes praktiska moment på plats i en undercentral och i ett fläktrum.

Ola från Bastec lär ut fastighetsautomation och BAS2 till eleverna

– Det var en bra utbildning som Bastec genomförde och vi är väldigt tacksam för att de kom hit och pratade fastighetsautomation med våra studerande, säger Ronny Hjorth, utbildningsledare.

Intresserade och koncentrerade elever på väg ut i arbetslivet

Bastec vill genom detta samarbete visa eleverna dels den tekniskt spännande världen som finns inom fastighetsautomation dels förenkla kontaktvägarna ut i arbetslivet antingen till Bastec eller till Bastecs många duktiga partners. LIA-praktik eller sommarjobb är också två viktiga möjligheter som öppnas upp.

Patrik från Bastec visar undercentral och fläktrum

– Inför vår utbildning fick eleverna ett instuderingsmaterial från oss och det märktes att de hade läst på. Det var tre roliga och givande dagar för alla. Det har varit stort engagemang och vi har fått många kluriga frågor, säger Patrik Friberg, affärsområdeschef Bastec.

Är ni intresserade att veta mer:

Patrik Friberg, AO-chef Bastec
patrik.friberg@bastec.se
010-3308018