Säkerställ er kommunikation nu när 3G och 2G håller på att avvecklas

Som ett led i det teknikskifte som pågår har teleoperatörerna över världen inlett nedstängningen av sina 2G- och 3G-nät. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut. Det är därför hög tid för alla att se över sina kommunikationslösningar nu och göra sig oberoende av 2G och 3G.

Anledningen till att 2G och 3G ska stängas ner är att de teknikerna inte längre möter kundernas önskemål. Kraven på större kundupplevelse, mer energi- och kostnadseffektiva lösningar samt ett säkrare system tillmötesgås med 4G och 5G. I och med att detta skifte sker i hela världen kommer det inte framöver att finnas utrustning, reservdelar eller kompetens för 2G och 3G i framtiden.

Behöver ni migrera till nya kommunikationslösningar?

I Sverige har de största teleoperatörer (Telia, Tele2, Telenor och Tre) som är ansvariga redan inlett nedstängningar av sina 3G-nät. Och de bedömer att deras 2G-nät kommer att ha stängts ned till utgången av 2025.

Det är därför viktigt för er att identifiera om och hur ni använder 3G och 2G och vilken utrustning ni använder. Kontakta sedan er leverantör av kommunikationslösningar för att diskutera hur ni kan migrera era lösningar som använder 2G/3G. Det finns flera lösningar med 4G/5G men även andra alternativ som kan passa era behov.

Vår omvärld: 

  • Europa: 3G stängs oftast före 2G och mellan åren 2020–2023. 2G stängs troligen kring 2025. Två nät har redan stängts.  
  • USA: 2G (GSM) stängt och 3G stängs under 2022.  
  • Asien: 2G är stängt i de flesta stora länder och 3G stängs under perioden 2020–2025.  

Viktiga länkar för mer information: 

Post- och telestyrelsen: https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/teknikskifte/informationsmote-om-avveckling-av-2g–och-3g-nat/

TechSverige: https://www.techsverige.se/2020/10/dags-att-forbereda-sverige-for-overgangen-fran-2g-och-3g/