Bastecs första hållbarhetsrapport

Vi på Bastec strävar hela tiden efter att erbjuda marknadens smartaste och mest lättanvända fastighetsautomationssystem som ger största möjliga energibesparing och lägst totalkostnad. Genom effektiv styrning och övervakning vill vi skapa hållbara fastigheter.

Hållbarhet är en integrerad del av Bastecs strategi och långsiktiga värden. För oss är hållbarhet en helhet och vi ser hållbarhet från de tre dimensionerna; social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Under år 2020 har vi tagit flera steg för att förtydliga och synliggöra vårt hållbarhetsarbete.  

Vi har bland annat gjort följande:

  • Genomfört ett kärnvärdesarbete för att tydliggöra vår företagskultur och position.
  • Definierat hållbarhet som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
  • Genomfört en intressent- och väsentlighetsanalys tillsammans med olika intressenter (medarbetare, kunder, slutanvändare och ägare) för att identifiera och prioritera de viktigaste områden för Bastec som ett hållbart företag.
  • Definierat verksamhetsmål och börjat med uppföljning.
  • Anslutit oss till initiativet LFM30. LFM30 är ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.
  • Hållbarhetsrapport 2020. Tagit fram den första årsrapporten för att presentera vårt hållbarhetsarbete.

– Vi är stolta och glada att få presentera vår första hållbarhetsrapport. Vi vill bedriva långsiktig verksamhet och då måste alla perspektiv (personal, kunder, produkter, omvärld) inkluderas för att skapa en hållbar affär över tid, säger Jonas Greberg, VD Bastec.

– Det är dock viktigt att påtala att detta bara är ett första steg och vi kommer arbeta vidare med att tydliggöra och utveckla vårt hållbarhetsarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Under 2021 kommer vi till exempel tydligare lyfta in våra systemlösningar och kundernas hållbarhet i vårt hållbarhetsarbete, fortsätter Jonas.

– Vi som aktör i fastighets- och byggbranschen vill ta en aktiv roll i den framtida klimatomställningen. Bastecs hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som under resans gång kommer att utvärderas, kompletteras och korrigeras efterhand som vi som företag utvecklas, avslutar Jonas.

Här kan ni läsa Bastecs hållbarhetsrapport 2020.

Jonas Greberg
VD
010-330 80 10
jonas.greberg@bastec.se