Bastecs hittills största entreprenad MAX IV-lab invigs officiellt

Idag, på årets ljusaste dag den 21 juni 2016, sker den officiella invigningen av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning MAX IV-laboratoriet i Lund. Invigningen förrättas av statsminister Stefan Löfven i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och 500 svenska och internationella gäster.

För Bastec som har varit delaktiga i projektet ända sedan projekteringsfasen som styrprojektör och styrentreprenör under det fleråriga bygget är detta en dag vi länge sett fram emot med glädje. Vi har installerat vårt styrsystem BAS2 i hela anläggningen, det styr och övervakar all kyla, värme och ventilation i alla ingående byggnader.

Omfattande styrentreprenad med många ducar, temperatur- och tryckgivare

För Bastec har MAX IV varit det största projekten hittills som entreprenör. Det påbörjades 2010 och under den mest intensiva fasen fram till sommaren 2015 arbetade tre projektingenjörer från Bastec mer eller mindre heltid med detta.

Totalt har ca 74 st BAS2 XL13-ducar (datorundercentraler), 558 temperaturgivare och 206 tryckgivare installerats för att styra kyla, värme och ventilation. En av utmaningarna har varit de höga kraven på temperaturnoggrannhet och stabilitet i systemen. BAS2 styr kylvatten till process och fastighet, för det krävs tre kylsystem med olika temperaturer, 9, 25 respektive 50 grader. Det 50-gradiga vattnet återanvänds därefter för att värma upp fastigheten, vilket bidrar till energibesparingar och lägre kostnader.

BAS2 är lättanvänd, flexibel fastighetsautomation som ger minskad energiförbrukning,

Fokus för Bastec har legat på samordning och hög kvalitet

Bastec har även fungerat som ”spindeln i nätet” när det gäller tekniska installationer. Noggrannhet i alla detaljer, transparens och samordning med entreprenörerna inom rör, vent och el har varit Bastecs fokus genom hela projektet.

Ulrika Hallengren, VD för byggherren Fastighets AB ML4, har haft tät kontakt med Bastec under projektet och säger: ”Bastec har under projektet gång på gång fortsatt att uppfylla och överträffa våra förväntningar både vad gäller engagemang, samarbete och att se till att genomförandet verkligen slutförs till sista punkt.”

MAX IV synkrotronljusanläggning med BAS2 styrsystem för fastighet från Bastec

Bastecs handlingar får beröm

Installationssamordnaren Mats B Manelli på VVS Projektutveckling i Helsingborg AB säger: ”Bastec har varit fantastiska att jobba tillsammans med. De har med stort engagemang medverkat till att samordna alla funktioner med övriga entreprenader och till att driva projektet framåt i en positiv anda. De har tagit en aktiv del i projekteringen genom att följa upp sina egna och andras handlingar så att samstämmighet har uppnåtts både avseende funktion och samordnad märkning av komponenter. Systemhandlingarna har varit långt framme med dels teknisk beskrivning och dels upprättade driftkort där huvudfunktioner klart har framgått. Dess bygghandlingar har sedan kompletterats med tekniska data och beskrivning av bl a kablage och komponentplaceringar.”

Mats B Manelli fortsätter: ”Vid framtagande av relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner, vilket vi påbörjade tidigt, var Bastec ledande och deras handlingar har använts som bra exempel på hur de skall byggas upp. Vi använder oss av förbesiktningar och vid slutbesiktning av etapp 1 fanns inga fel kvar. Det har jag inte upplevt i någon annan entreprenad tidigare och jag besiktigar själv många entreprenader årligen.”

BAS2 från Bastec AB är ett moduluppbyggt system för byggnadsautomat, all styrning ligger i DUC

MAX IV prisas för hållbart byggande

Byggherren Fastighets AB ML4:s stora satsning på hållbart byggande har belönats med flera miljöcertifikat. MAX IV vann två utmärkelser på Sweden Green Building Conference 2015, Nordens största konferens om hållbart byggande, och utsågs till bästa projekt inom både GreenBuilding och BREEAM. Det är första gången ett projekt tilldelas pris i två klasser. Även BAS2-systemet ingick i bedömningen när det gäller styr och miljödeklaration av material.

Kontorsbyggnaden på MAX IV var det första projektet i Sverige som certifierats med design stage-certifikat enligt BREEAM-SE. Projektet har dessutom uppnåt nivån Outstanding, vilket endast 2% av alla certifierade projekt gör. Förutom BREEAM-SE och Greenbuildings är kontorsbyggnaden också certifierad enligt Miljöbyggnad, med högsta nivå i samtliga system!

Bastecs största styr-entreprenad är MAX IV-laboratoriet

Arbetet med de första etapperna är avslutat, men projektet på MAX IV fortsätter även framöver för Bastec.

Foto: Drago Prvulovic, MalmöBild AB
Flygfoto: Perry Nordeng

 

Läs mer om synkrotronljusanläggningen på MAX IV:s webb

Byggherre, ägare och förvaltare:

Fastighets AB ML4 (PEAB och Wihlborgs Fastigheter AB)

Totalentreprenad:

PEAB Sverige AB

Yta:

Ca 50 000 kvm.

Total byggkostnad:

Ca 3 miljarder kr.

Styrprojektör och styrentreprenad:

Bastec AB